Kto je e-kouč?

Žijeme v tzv. informačnej dobe, kde sa na nás informácie valia zo všetkých strán. S čím však mnohí zápasíme, je ich aplikácia. Ako môžeme to, čo sa učíme o Bohu, uplatniť vo svojom živote, aby naša viera nebola odtrhnutá od našej každodennej reality

Práve v tomto ti môže pomôcť e-kouč. E-kouč ťa bude sprevádzať niektorými kurzami, bude pozorne čítať tvoje správy a povzbudzovať ťa v tvojom hľadaní Boha či duchovnom raste. Prostredníctvom koučovacích otázok ti pomôže objavovať odpovede na tvoje problémy bez toho, aby ti predostrel to „správne“ riešenie. Bude ti k dispozícii ako rovnocenný partner a bude ťa sprevádzať na tvojej ceste spoznávania Boha. 

e-kouč

Ako vyťažiť z e-koučingu čo najviac?

  • Buď otvorený a úprimný. Tvoja komunikácia s e-koučom je anonymná, takže nemá zmysel niečo skrývať. Čím lepšie e-kouč spozná tvoje názory a problémy, tým ľahšie ti bude vedieť pomôcť.

  • Neboj sa pýtať. Žiadna otázka nie je hlúpa, trápna alebo zbytočná. Máš jedinečnú príležitosť diskutovať o otázkach, na ktoré si vždy hľadal odpoveď!

  • Odpisuj svojmu e-koučovi promptne a jasne. O to rýchlejšie sa posunieš na svojej ceste hľadania a nachádzania odpovedí. 

Naddenominačný prístup

Naši e-kouči nereprezentujú žiadnu konkrétnu cirkev, zaujímajú naddenominačný postoj. Snažia sa ti priblížiť, čo o sebe hovorí sám Boh vo svojom slove, Biblii.

Naši e-kouči sú členmi hlavných kresťanských cirkví na Slovensku (nie siekt) a v rozhovoroch sa zameriavajú na to, čo máme ako kresťania vo všetkých cirkvách spoločné, a nie na témy, ktoré nás počas histórie rozdelili. Nie sú to psychológovia ani teológovia, ale zrelí a skúsení kresťania, ktorí absolvovali starostlivé výberové konanie a kvalitný koučingový výcvik. 

Sme tu pre teba a chceme ti pomôcť na tvojej duchovnej ceste... lebo nám na tebe záleží!