Kto sme

Stránky HladamBoha.skKurzy.HladamBoha.sk prevádzkuje naddenominačná (ekumenická) kresťanská organizácia Agapé Slovensko, ktorá sa venuje kresťanskej misii v internetovom priestore aj „naživo“.

Naším partnerom je organizácia Jesus.net – globálna sieť vyše 70 kresťanských organizácií a misijných spoločností, ktoré sa venujú šíreniu evanjelia v digitálnom priestore.

Sme misijná organizácia, nie cirkev. Naši e-koučovia navštevujú rôzne kresťanské cirkvi (RKC, ECAV, BJB, CB...) a pri ich výbere starostlivo dbáme na to, aby sa pridržiavali hlavných kresťanských doktrín (nie učeniu siekt). I keď sme rôznorodí, spája nás osobný vzťah s Ježišom a viera založená na Biblii. Na našich stránkach sa venujeme len témam a doktrínam, ktoré majú hlavné kresťanské denominácie spoločné.

Nechceme, aby ľudia nasledovali nás, ale aby nasledovali Ježiša, pričom majú slobodu navštevovať miestne kostoly a spoločenstvá podľa vlastného výberu.

Naším cieľom je, aby mal každý človek na Slovensku možnosť spoznať Ježiša, nadviazať s ním blízky vzťah a rásť vo svojej viere.

Podpor nás!

Naše kurzy aj všetko ostatné, čo ponúkame, sú pre všetkých zdarma. S fungovaním a propagáciou našich stránok sú však spojené nemalé náklady, ktoré vieme pokryť len vďaka štedrosti našich darcov.

Ak chceš, aby čo najviac ľudí spoznalo Boha a jeho lásku, môžeš nás podporiť zaslaním jednorazového alebo pravidelného (napr. mesačného) finančného daru na:

Číslo účtu: SK08 3100 0000 0040 0084 0307

Variabilný symbol: 5500