kurzy.hladamboha.sk : Život s Ježišom

Život s Ježišom

Individuálny kurz s e-koučom
203 študentov
Osobný e-kouč
Prehlbovanie viery
Zdarma

Kurz Život s Ježišom nadväzuje na kurz Prečo Ježiš? a je určený pre tých, ktorí už majú vzťah s Ježišom, túžia ho lepšie spoznať a žiť v blízkom vzťahu s ním. (Ak si sa ešte nerozhodol pre Ježiša, odporúčame ti najskôr sa zapísať do kurzu Prečo Ježiš?, aby ti koncepty opisované v tomto kurze viac dávali zmysel.)

Ide o individuálny kurz s osobným mentorom, ktorého nazývame e-kouč. Tento interaktívny kurz sa skladá z piatich tematických celkov, ktoré sa zameriavajú na nasledujúce veci: 

  1.  Čo znamená veriť v Ježiša? 
  2.  Dostali sme k nášmu životu „návod na použitie“?  
  3.  Ako môžeme komunikovať s Bohom?   
  4.  Kde nájsť silu, aby sme žili tak, ako Boh chce?   
  5. Akú rolu v našom živote zohráva kresťanské spoločenstvo?