Ako sa rozprávať s Bohom?

Nauč sa, ako sa modliť: kde, kedy, ako a za čo môžeš prosiť Boha, ako zažívať Božiu blízkosť a čo robiť, keď sa zdá, že Boh neodpovedá. Komunikácia s Bohom môže dať tvojmu životu zmysel a smer.

Ako sa rozprávať s Bohom?
Začať kurz

Opis kurzu

Chcel by si, aby bola tvoja modlitba časom stretnutia s osobou plnou lásky a múdrosti?

Touto osobou je Boh, ktorého opisuje Biblia. Stvoril vesmír aj teba a všetko má pod kontrolou. Pozná všetky okolnosti, ktoré ovplyvňujú tvoj život. Vie o tebe všetko. Pozná tvoje potreby ešte skôr, než ich vyslovíš. A predsa túži po tom, aby si ich vyslovil... aby si sa s ním rozprával!

Každé stretnutie s ním ťa môže naplniť pokojom. Každé stretnutie s ním ťa môže zaplaviť jeho dokonalá láska a nekonečná múdrosť.

Pozývame ťa na kurz, ktorý ti pomôže zistiť, ako sa stretávať s Bohom každý deň.

Nech sú dnešné zvyky a tradície týkajúce sa modlitby akékoľvek, pomôžeme ti vrátiť sa k základom a preskúmať, čo hovorí o modlitbe sám Boh vo svojom slove.

Odporúčania účastníkov kurzu: 

Obsah kurzu

Vitaj v kurze „Ako sa rozprávať s Bohom?“
Začať kurz
Zamysli sa
Čo je modlitba?
1. Kto sa môže modliť
Základom je vzťah
Ježiš ako jediná cesta
Znovuzrodenie
Nový život v Ježišovi
Ku komu sa modlíme
Zhrnutie
2. Prečo sa modlíme
Prikazuje nám to Boh
Modlitbu potrebujeme
Modlitba prináša výsledky
Chýba ti motivácia?
Zhrnutie
3. Kde sa máme modliť
Kde sa modlil Ježiš
Prínosy samoty
Spoločné modlitby
Zhrnutie
4. Kedy a ako dlho sa modliť
Krátke modlitby
Dlhé modlitby
Každodenné modlitby
Zhrnutie
5. Ako sa modliť
Vytrvalosť v modlitbe
Premýšľaj
V akej polohe
Náhľad
Tie „správne“ slová...
Modlitby slovami iných
Modlitby vlastnými slovami
Počúvanie Boha
Zhrnutie
6. Za čo sa modliť
Otčenáš – Modlitba Pána
Šesť prosieb I.
Šesť prosieb II.
Modli sa svoj vlastný Otčenáš
Modlitba podľa Božej vôle
Modlitba a Biblia
V akých kruhoch sa pohybuješ?
Priority pri modlitbe
Zhrnutie
7. Keď Boh neodpovedá...
Áno, Nie, Počkaj
Modlitba bez viery
Čo ak je moja viera malá?
Modlitba s nečistým srdcom
Modlitba a neodpustenie
Odpustiť je ťažké, ale nie nemožné
Modlitba za nesprávne veci
Modlitba bez ochoty
Keď Boh aj tak neodpovedá...
Zhrnutie
8. Plánovanie každodenného času na modlitbu
Štyri P pri modlitbe
Pochvala
Poďakovanie
Pokánie
Prosby
Tipy na tvoje každodenné modlitby
Zhrnutie
Tvoje modlitby dokážu zmeniť svet!
Čo si myslíš o tomto kurze?
Odporuč tento kurz iným :-)
Blahoželáme!

Recenzie kurzu

Ideme na to?

Zapíš sa do tohto bezplatného online kurzu!

Začať kurz
Viac od Course categories: Kurzy