Život s Ježišom

Chceš vedieť, čo znamená nasledovať Ježiša vo svojom každodennom živote, nielen v nedeľu? Nauč sa, ako rásť vo svojom vzťahu s Ježišom a byť mu viac a viac podobný.

Život s Ježišom
Začať kurz

Opis kurzu

KurzŽivot s Ježišom nadväzuje na kurz Prečo Ježiš? a je určený pre tých, ktorí už majú vzťah s Ježišom, chcú ho nasledovať ako jeho učeníci a žiť v úzkom spojení s ním. (Ak si sa ešte nerozhodol prijať Ježiša do svojho srdca, odporúčame ti najskôr sa zapísať do kurzu Prečo Ježiš?, aby ti koncepty opisované v kurze Život s Ježišom viac dávali zmysel.)

V kurze budeš mať k dispozícii tzv. e-kouča, ktorý ti rád pomôže a bude ti dávať spätnú väzbu počas skúmania rôznych pasáží z Písma. Pokojne sa na neho môžeš obrátiť so svojimi otázkami, prekážkami vo viere či osobnými zápasmi. 

Kurz Život s Ježišom sa skladá z piatich tematických celkov, ktoré budeš môcť preskúmať v bezpečnom a priateľskom prostredí tohto kurzu:  

  1.  Čo znamená veriť v Ježiša? 
  2.  Dostali sme k nášmu životu „návod na použitie“?  
  3.  Ako môžeme komunikovať s Bohom?   
  4.  Kde nájsť silu, aby sme žili tak, ako Boh chce?   

Odporúčania účastníkov kurzu:

Obsah kurzu

Začíname!
Začať kurz
Zoznámte sa
1. Čo znamená veriť v Ježiša?
1.1 Potrebujeme obnovu
Náhľad
1.2 Vstúpili sme do nového vzťahu
Náhľad
1.3 Dostali sme nový cieľ
1.4 Začlenili sme sa do novej rodiny
1.5 Smerujeme k novému cieľu
1.6 Choď hlbšie
A. Filipanom 2, 5-8
B. Rimanom 5, 8
C. 1. Korinťanom 15, 3-4
D. Efezanom 2, 8-9
E. Ján 1, 12-13
F. Bližší pohľad na Jána 3, 16
Koniec 1. tematického celku
2. Existuje návod na život?
2.1 Viac než len dobré čítanie
2.2 Nadčasová pravda
2.3 Ty a Biblia
2.4 Choď hlbšie
A. 2. Timotejovi 3, 15-17
B. Žalm 119, 105
C. Žalm 119, 165
D. Žalm 1, 1-3
E. Bližší pohľad na Jakuba 1, 22
Koniec 2. tematického celku
3. Môžem komunikovať s Bohom?
3.1 Hovorme spolu
3.2 Prečo sa modliť?
3.3 Čo sa modliť
3.4 Prekážky pri modlitbe
3.5 Naučme sa modliť
3.6 Choď hlbšie
A. Matúš 7, 7
B. Jeremiáš 33, 3
C. 1. list Jána 5, 14-15
D. Bližší pohľad na Jána 16, 24
Koniec 3. tematického celku
4. Kde nájdem silu nasledovať Ježiša?
4.1 Veľký rozdiel
4.2 Kto je Duch Svätý?
4.3 Trvalá zmena
Duch Svätý v praxi
4.4 Pomoc 24/7
4.5 Choď hlbšie
A. Ján 3, 5-8
B. 1. Korinťanom 3, 16
C. Rimanom 8, 16-17
D. Rimanom 8, 26
E. Bližší pohľad na Jána 14, 26
Koniec 4. tematického celku
5. Ako nás môže byť viac?
5.1 Budovanie nášho vzťahu s Bohom
5.2 Budovanie našej lásky
5.3 Budovanie Božieho kráľovstva
5.4 Budovanie cirkvi
5.5 Choď hlbšie
A. Ján 15, 4-5
B. Matúš 5, 16
C. Hebrejom 10, 24-25
D. Skutky 1, 8
E. 2. Korinťanom 5, 20
F. Bližší pohľad na 1. list Petra 3, 15
Koniec 5. tematického celku
Ďalšie zdroje a rozlúčka
Čo si myslíš o tomto kurze?
Odporuč tento kurz iným :-)
Do videnia!

Recenzie kurzu

Ideme na to?

Zapíš sa do tohto bezplatného online kurzu!

Začať kurz
Viac od Course categories: Kurzy